محصولات پلیمری پلاستیک‌های مهندسی

امروزه پلاستیک‌های مهندسی جایگذین مواد مهندسی سنتی مانند چوب و فلز در بسیاری از کاربردها شده‌اند. چراکه از نظر خواصی مانند وزن و قدرت بسیار ساده‌تر هستند. پلاستیک‌های مهندسی از خواص بالای مکانیکی و حرارتی برخوردارند و اغلب گران‌تر از مواد پلاستیکی پایه هستند و در اندازه‌های کوچکتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای نمایش هر گروه روی آن در جدول زیر یا نوار بغل کلیک کنید!

پلاستیک‌های مهندسی

امروزه پلاستیک‌های مهندسی جایگذین مواد مهندسی سنتی مانند چوب و فلز در بسیاری از کاربردها شده‌اند. چراکه از نظر خواصی مانند وزن و قدرت بسیار ساده‌تر هستند. پلاستیک‌های مهندسی از خواص بالای مکانیکی و حرارتی برخوردارند و اغلب گران‌تر از مواد پلاستیکی پایه هستند و در اندازه‌های کوچکتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای نمایش هر گروه روی آن در منو زیر صفحه کلیک کنید!