افزودنی‌های پلیمری

گاهی اوقات ویژگی‌های ذاتی مواد، برای رسیدن به مشخصات و عملکرد مورد انتظار، متناسب با محدودیت‌های تولید نیست. در این صورت، برای تصحیح خواص، از افزودنی‌های پلیمری استفاده می‌شود. جامدات، لاستیک‌ها، مایعات، گازها ازجمله دسته‌بندی هستند که در تقسیم‌بندی افزودنی‌ها از نظر فیزیکی جای دارند.